Αθλητικές κακώσεις

  • Αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος (αποκατάσταση ρήξεων προσθίου/οπισθίου χιαστού, ρήξεων μηνίσκων, χόνδρινων βλαβών, πολλαπλών συνδεσμικών κακώσεων)
  • Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου (αποκατάσταση αστάθειας ώμου, ρήξεων στροφικού πετάλου, κακώσεων ακρωμιοκλειδικής, ακρωμιοπλαστική)
  • Αρθροσκοπική χειρουργική αγκώνα

Επανορθωτική χειρουργική γόνατος – ώμου – αγκώνα

  • Αρθροπλαστική γόνατος (primary – revision)
  • Αρθροπλαστική ώμου (ημιαρθροπλαστική, ανάστροφη αρθροπλαστική, revision)
  • Αρθροπλαστική αγκώνα

Τραυματολογία