Δείτε ολόκληρο το άρθρο για τις «Ρήξεις στροφικού πετάλου» από τον Δρ. Ηλία Γαλανόπουλο στο σύνδεσμο.