Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου – αγκώνα

 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας ώμου
 • Επέμβαση Latarjet για αποκατάσταση αστάθειας ώμου με οστικά ελλείμματα
 • Αρθροσκοπική συρραφή ρήξεων στροφικού πετάλου (primary-revision)
 • Χειρουργική αποκατάσταση κακώσεων ακρωμιοκλειδικής
 • Αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική-εκτομή περιφερικού άκρου κλείδας
 • Αποκατάσταση βλάβης SLAP
 • Αρθροσκοπική χειρουργική αγκώνα

Αθλητικές κακώσεις

 • Αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος
 • Αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού/οπισθίου χιαστού συνδέσμου
 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεων μηνίσκων, χόνδρινων βλαβών, πολλαπλών συνδεσμικών κακώσεων

Επανορθωτική χειρουργική γόνατος – ώμου – αγκώνα

 • Αρθροπλαστική γόνατος (primary – revision)
 • Αρθροπλαστική ώμου (ημιαρθροπλαστική, ανατομική αρθροπλαστική)
 • Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου
 • Τενοντομεταφορές στην περιοχή του ώμου
 • Αρθροπλαστική αγκώνα
 • Αποκατάσταση ωλένιας νευρίτιδας

Τραυματολογία

 • Αντιμετώπιση καταγμάτων (εσωτερική οστεοσύνθεση, εξωτερική οστεοσύνθεση, ενδομυελική ήλωση)