Αθλητικές κακώσεις

 • Αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος (αποκατάσταση ρήξεων προσθίου/οπισθίου χιαστού, ρήξεων μηνίσκων, χόνδρινων βλαβών, πολλαπλών συνδεσμικών κακώσεων)

Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου – αγκώνα

 • Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου
 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας ώμου
 • Επέμβαση Latarjet για αποκατάσταση αστάθειας ώμου με οστικά ελλείμματα
 • Αρθροσκοπική συρραφή ρήξεων στροφικού πετάλου (primary-revision)
 • Χειρουργική αποκατάσταση κακώσεων ακρωμιοκλειδικής
 • Αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική
 • Αρθροσκοπική χειρουργική αγκώνα

Επανορθωτική χειρουργική γόνατος – ώμου – αγκώνα

 • Αρθροπλαστική γόνατος (primary – revision)
 • Αρθροπλαστική ώμου (ημιαρθροπλαστική, ανατομική αρθροπλαστική, ανάστροφη αρθροπλαστική, revision)
 • Αρθροπλαστική αγκώνα

Τραυματολογία

 • Αντιμετώπιση καταγμάτων (εσωτερική οστεοσύνθεση, εξωτερική οστεοσύνθεση, ενδομυελική ήλωση)