Η μετεκπαίδευση έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία από τον Φεβρουάριο 2011 έως τον Μάρτιο 2013

  • Clinical Fellow, Department of Trauma and Orthopaedics, Queen’s Hospital, Burton-on-Trent, United Kingdom, από 14/02/2011 μέχρι 10/08/2012 – εξειδίκευση σε έμμισθη θέση στο αντικείμενο της επανορθωτικής χειρουργικής γόνατος (1 έτος) και χειρουργικής ώμου-αγκώνα (6 μήνες)
  • Visiting Clinical Fellow in Upper Limb Surgery, Department of Trauma and Orthopaedics (Upper Limb Unit), Royal Derby Hospital, Derby, United Kingdom, από 13/08/2012 έως και 21/09/2012 – εξειδίκευση σε άμισθη θέση στο αντικείμενο της χειρουργικής ώμου-αγκώνα (αρθροσκοπική χειρουργική, αρθροπλαστικές, αναθεωρήσεις)
  • Clinical Fellow in Upper Limb Surgery, Department of Trauma and Orthopaedics, St George’s Hospital, London, United Kingdom, από 24/09/2012 έως και 29/03/2013 – εξειδίκευση σε έμμισθη θέση στο αντικείμενο της χειρουργικής ώμου-αγκώνα (αρθροσκοπική χειρουργική, αρθροπλαστικές, αναθεωρήσεις)